Privacyverklaring Agri Trader

 

Over deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u onze websites, apps en andere diensten, waaronder evenementen, die verwijzen of linken naar deze privacyverklaring (elk hierna te noemen een “Dienst”) bezoekt of gebruikt. Deze privacyverklaring kan aangevuld worden met aanvullende privacyverklaringen, voorwaarden of kennisgevingen die worden verschaft in bepaalde delen van de Dienst of tijdens onze interactie met u.

Ongeacht eventueel gebruikte merknamen op de website is de rechtspersoon Agri Trader BV die eigenaar of beheerder is van de Dienst, zoals in dit beleid aangegeven, de eerste verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens die verstrekt worden aan, of verzameld worden door of voor, de Dienst. U kunt in alle gevallen contact met ons opnemen via het onderstaande adres.

Gegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen gegevens over u op drie manieren: rechtstreeks op basis van uw input, via de technieken van de Dienst en uit bronnen van derden.

2.1 Gegevens die u aan ons verstrekt

De soorten persoonsgegevens die wij rechtstreeks van u verzamelen zijn afhankelijk van de wijze waarop u interactie met ons en de Dienst hebt en omvatten onder andere:

 • Contactgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres, adres, woonplaats, gebruikersnaam op sociale media en telefoonnummer;
 • Inloggegevens van uw account, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden (deze worden onleesbaar opgeslagen) en soortgelijke beveiligingsgegevens;
 • Andere registratie- en profielgegevens van uw account en eventueel uw foto;
 • Betalingsgegevens, zoals een creditcard of rekeningnummer;
 • Opmerkingen, feedback en andere informatie die u aan ons verstrekt, waaronder gegevens van zoekopdrachten en vragen of informatie die u aan ons toezendt; en/of
 • Interesses en communicatievoorkeuren, waaronder voorkeurstaal.

2.2 Gegevens uit gebruik van de Dienst

De Dienst verzamelt automatisch gegevens over hoe u en uw apparaat interacteren met de Dienst, waaronder:

 • Gegevens van uw computer, apparaat en verbinding, zoals IP-adres, browsertype en -versie, besturingssysteem en andere geïnstalleerde software op uw apparaat, mobiele platform, unieke apparaat id en andere technische id’s, foutmeldingen en prestatiegegevens.
 • Gebruiksgegevens, zoals de door u gebruikte functies, de door u geselecteerde instellingen, URL clickstream gegevens, waaronder datum- en tijdsaanduiding, en verwijzende- en uitgangspagina’s, en pagina’s die u bezocht hebt of waarnaar u gezocht hebt in de Dienst; en/of
 • Voor Diensten met locatieherkenning; de regio, stad of plaats waar uw apparaat zich bevindt teneinde u relevantere content te bieden voor waar u zich ter wereld bevindt.
 • Wij verzamelen deze gegevens via onze servers en het gebruik van cookies en andere technologieën. U kunt cookies beheren via uw browserinstellingen en andere middelen. Indien u echter bepaalde cookies blokkeert, kan het zijn dat u zich niet kunt registreren, inloggen of toegang kunt krijgen tot bepaalde onderdelen van de Dienst of niet meer volledig gebruik kunt maken van de Dienst. Voor meer informatie gaat u naar de cookieverklaring van de Dienst.

2.3 Gegevens uit andere bronnen

Wij kunnen ook persoonsgegevens over u verkrijgen van onze groepsmaatschappijen en van andere derden, waaronder:

 • De beheerders van de organisatie waar u werkzaam bent of waarbij u betrokken bent om uw toegang tot het abonnement van de organisatie op de Dienst te activeren en beheren;
 • Sociale netwerken, wanneer u toestemming verleent om op één of meer netwerken toegang te krijgen tot uw gegevens;
 • Onze dienstverleners die ons helpen een locatie te bepalen op basis van uw IP-adres om de Dienst aan uw locatie aan te passen;
 • Partners met wie wij co-branded diensten aanbieden of gezamenlijke marketingactiviteiten uitvoeren; en/of
 • Openbaar verkrijgbare bronnen en leveranciers van gegevens van wie wij gegevens verkrijgen om de informatie die wij hebben te valideren of aan te vullen.

Hoe wij uw gegevens gebruiken

Afhankelijk van de wijze waarop u met ons en de Dienst interacteert, gebruiken wij uw persoonsgegevens om:

 • Uw toegang tot en gebruik van de Dienst aan te bieden, te activeren en te beheren;
 • Een verzoek, bestelling, download, abonnement of andere transactie te verwerken en uit te voeren (waaronder voor het verwerken van betalingen);
 • Technische ondersteuning, productondersteuning en andere ondersteuning te bieden en te helpen de Dienst werkend en veilig te houden;
 • De Dienst en onze andere producten en diensten uit te breiden en te verbeteren en nieuwe producten, diensten en voordelen te ontwikkelen;
 • U op maat gemaakte content en andere persoonlijke instellingen aan te bieden teneinde de Dienst relevanter te maken voor uw interesses en geografisch gebied;
 • Te reageren op uw verzoeken, vragen en opmerkingen;
 • U te informeren over wijzigingen, updates of andere aankondigingen met betrekking tot de Dienst en onze andere producten en diensten;
 • Gerichte reclame, promotieberichten, kennisgevingen en andere informatie te leveren met betrekking tot de Dienst, uw interesses en andere producten, evenementen en diensten;
 • U uit te nodigen om deel te nemen aan gebruikerstesten en enquêtes voor gebruikers en aan loterijen, wedstrijden en soortgelijke promotieacties;
 • Gebruikstrends te identificeren en data-analyse te ontwikkelen, waaronder ten behoeve van onderzoek, audit, rapportage en andere bedrijfsprocessen, inclusief het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren van onze bedrijfsprestaties, of op andere manieren volgens een overeenkomst met klanten; en/of
 • Te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.

Indien u een beheerder bent van een organisatie met een abonnement op de Dienst zullen wij uw details gebruiken om met u te communiceren over het abonnement en aanverwante diensten van uw organisatie. Indien u ons contactgegevens van uw collega’s verstrekt, kunnen wij contact opnemen met die personen met mededelingen over de Dienst, waarin eventueel naar u verwezen zal worden.

Delen van uw gegevens

4.1 Uw organisatie

Wanneer u toegang krijgt tot de Dienst via een abonnement dat beheerd wordt door uw organisatie kunnen uw persoonsgegevens en bepaalde gebruiksgegevens die via de Dienst verzameld zijn toegankelijk zijn voor of gedeeld worden door de door uw organisatie gemachtigde beheerders ten behoeve van gebruiksanalyse, abonnementenbeheer en -naleving, kostentoerekening en budgettering per afdeling.

4.2 Onze verwerkers

Afhankelijk van de geboden Dienst delen wij informatie met:

 • Onze gelieerde ondernemingen, handelsnamen en divisies binnen Agri Trader BV; en/of
 • Onze dienstverleners, leveranciers en vertegenwoordigers, inclusief maar niet beperkt tot editors, freelancers, betalingsverwerkers, e-mail providers, IT providers, postbedrijven en vervoersbedrijven;
 • om de gegevens voor ons te verwerken op basis van onze instructies en ingevolge deze privacyverklaring en andere eventueel toepasselijke maatregelen voor vertrouwelijkheid en veiligheid.

4.3 Uw keuzes

Wij delen uw persoonsgegevens met onze groepsmaatschappijen en met sponsors, joint venture partners en andere derden, waaronder entiteiten voor wie wij optreden als agent, licentienemer, applicatie host of uitgever, die u informatie willen toezenden over hun producten en diensten die interessant voor u kunnen zijn, zoals bepaald door uw keuzes en bij het beheren van uw communicatievoorkeuren en andere instellingen.

De Dienst kan u toestaan om persoonsgegevens, opmerkingen, materiaal en andere content te plaatsen en te delen. Alle bijdragen die u openbaar maakt, kunnen worden verzameld en gebruikt door anderen, kunnen indexeerbaar zijn door zoekmachines, en kunnen mogelijk niet worden verwijderd. Wij raden u aan voorzichtig te zijn met het openbaar maken van persoonsgegevens in deze openbare delen.

4.4 Juridische redenen

Wij maken uw persoonsgegevens ook openbaar indien wij te goeder trouw menen dat die openbaarmaking noodzakelijk is om:

 • te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, een gerechtelijke procedure of een andere juridische verplichting;
 • veiligheidsproblemen, fraude of technische problemen op te sporen, te onderzoeken en te helpen voorkomen; en
 • de rechten, eigendommen en veiligheid van Agri Trader BV, onze gebruikers, werknemers en anderen te beschermen;
 • en in het kader van een zakelijke transactie, zoals een overdracht van activa aan of overname door of fusie met een ander bedrijf.

Uw communicatievoorkeuren

U kunt uw communicatievoorkeuren en andere instellingen aanpassen en beheren op het moment dat u zich registreert bij de Dienst door de eigenschappen en voorkeuren van uw account te updaten, door gebruik te maken van het “opt-out” of afmeldmechanisme of andere middelen die worden aangeboden in de mededelingen die u ontvangt, of door contact met ons op te nemen via het onderstaande adres. Wij behouden ons het recht voor om u op de hoogte te stellen van wijzigingen of updates aan de Dienst wanneer noodzakelijk.

Toegang tot en updaten van uw gegevens

De Dienst kan geregistreerde gebruikers toestaan om hun accountgegevens rechtstreeks in te zien en te beoordelen en om bij het inloggen op elk moment correcties of updates aan te brengen. De gebruiker is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het up to date houden van deze gegevens. Geregistreerde gebruikers kunnen hun account ook rechtstreeks beëindigen via de Dienst of door contact op te nemen met Agri Trader BV via onderstaand adres.

Gegevensbewaring

Agri Trader BV verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, het bijhouden van zakelijke en financiële administratie, het oplossen van geschillen, het op peil houden van beveiliging, het opsporen en voorkomen van fraude en misbruik en het afdwingen van onze overeenkomsten.

Gegevens die wij verwerken in het kader van een klantrelatie verwerken wij in de regel niet langer dan twee jaar nadat het laatste klantcontact heeft plaatsgehad en waar van toepassing/mogelijk korter.

Kinderen jonger dan 18 jaar

Wij bieden een aantal producten en diensten aan die (mede) zijn gericht op kinderen. De ouder(s) of een wettelijke vertegenwoordiger van kinderen jonger dan 18 jaar dienen in het belang van het kind deze privacyverklaring te lezen en kunnen in de plaats van het kind verzet aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens van het kind, inzage of correctie vragen van persoonsgegevens of toestemming geven voor het gebruik van elektronische contactgegevens, zoals een e-mailadres, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten.

Gegevensbeveiliging

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van een verscheidenheid aan administratieve, fysieke en technische veiligheidsmaatregelen, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Waar mogelijk worden gegevens geanonimiseerd of gepseudonimiseerd verwerkt.

Locaties van verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in uw regio of in een ander land waarin Agri Trader BV en onze dienstverleners servers en faciliteiten hebben, waaronder in Nederland, Ierland en Canada. Wij nemen maatregelen, waaronder via onze contracten, om te garanderen dat de gegevens beschermd blijven ongeacht waar ze zich bevinden, op een wijze die consistent is met de vereiste beschermingsnormen volgens de toepasselijke wetgeving.

In geval persoonsgegevens worden doorgegeven van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland naar een land dat geen adequaatheidsbesluit heeft ontvangen van de Europese Commissie vertrouwen wij op passende waarborgen, zoals de door de Europese Commissie goedgekeurde Standaardcontractbepalingen en de EU-U.S. en Zwitserland-U.S. Privacy Shield Framework om de gegevens door te geven.

Gronden voor de verwerking

Wanneer wij van u persoonsgegevens verzamelen binnen het kader van Europese gegevensbeschermingswetten doen wij dit (a) met uw toestemming; (b) indien noodzakelijk om de Dienst te verlenen, een transactie uit te voeren of anderszins een contract met u of op uw verzoek uit te voeren alvorens een contract aan te gaan; (c) indien noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting; (d) indien noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen belang; en/of (e) voor zover noodzakelijk voor het voldoen aan onze gerechtvaardigde belangen als hieronder omschreven, behalve waar onze belangen moeten wijken voor uw privacyrechten. Voor zover wij ons beroepen op uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, en voor zover wij ons beroepen op gerechtvaardigde belangen hebt u het recht om bezwaar te maken.

Onze gerechtvaardigde belangen zijn de volgende: onze producten leveren aan onze klanten en hun eindgebruikers; fraude opsporen of voorkomen; het beschermen van de veiligheid van onze systemen, klanten en gebruikers; het verder ontwikkelen van onze producten; het bedrijven van direct marketing; het runnen van ons bedrijf (door de verwerking van betalingen/facturen en het uitvoeren van kredietcontroles op klanten, leveranciers en potentiële klanten, het uitvoeren van verkoopmanagement, en management van klantenrelaties en leveranciers, en het incidenteel verwerken in onze back office voor deze doeleinden); om onze klanten in staat te stellen te voldoen aan wettelijke verplichtingen; om klantenservice en ondersteuning te verlenen; of om te voldoen aan onze andere gerechtvaardigde belangen zoals hiervoor omschreven.

Uw rechten

Ingevolge Europees recht en bepaalde andere wetten voor privacy- en gegevensbescherming hebt u het recht om kosteloos te verzoeken:

 • om toegang tot, correctie van of verwijdering van uw persoonsgegevens,
 • dat wij onze verwerking van uw persoonsgegevens staken of beperken;
 • om een kopie van uw persoonsgegevens (het recht op gegevensoverdraagbaarheid), en om
 • te allen tijde bezwaar te maken tegen het verwerken van persoonsgegevens die op u betrekking hebben voor doeleinden van rechtstreekse marketing.

Mocht u een van deze rechten willen uitoefenen, neemt u dan contact op met ons via het onderstaande adres. Wij zullen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op uw verzoek reageren. Ter bescherming van uw privacy en veiligheid kunnen wij van u vragen om uw identiteit te mogen controleren.

Wijzigingen

Wij zullen deze privacyverklaring van tijd tot tijd updaten. Alle wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst met een aangepaste datum van de herziening. In geval wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen wij hiervan kennisgeving doen via de Dienst of op een andere wijze. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update.

Contact

Indien u vragen, opmerkingen of verzoeken hebt over deze privacyverklaring of onze verwerking van uw gegevens, neem contact op met:

Agri Trader BV
Veldkaamp 1
7678WB Geesteren

info@agritrader.nl
0546-639650

Een klacht indienen

Wij hopen dat wij elk verzoek of probleem dat u aan de orde stelt over ons gebruik van uw gegevens kunnen oplossen, maar u kunt ook een klacht indienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming in het toepasselijke rechtsgebied.

Voor meer informatie over de Algemene Voorwaarden van Agri Trader BV, ga naar https://www.agritrader.nl/algemene-voorwaarden.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Agri Trader BV, ga naar: https://www.agritrader.nl/cookies.

 

Laatst bijgewerkt:  24 mei 2018

 

Cookies

Om je beter en persoonlijker te helpen maken wij gebruik van cookies. Je kan zelf beheren welke cookies je toestaat of weigert, klik daarvoor op nu instellen. Klik op akkoord om alle cookies te accepteren.